Loading...
Početna2019-09-09T11:23:41+01:00

EDUKACIJA ZA MODERNU LOKALNU

SAMOUPRAVU

Tokom više od 40 godina kompanija Informatika a. d. iz Beograda bila je pouzdan partner mnogih lokalnih samouprava u Srbiji. Promene koje prate tu saradnju postaju sve brže i zahtevnije. Reforme javne uprave, ubrzani razvoj informacionih tehnologija, Evropske integracije, stalne izmene zakona i prilagođavanje podzakonskih akata, propisa i prakse, procesi su koji postavljaju visoke standarde kada je reč o obučenosti i pripremljenosti funkcionera i službenika lokalnih samouprava u gradovima i opštinama.

Pročitajte više

Aktuelno

Prijavite se na naš Newsletter

Pogledajte sve aktuelnosti
kontaktirajte nas