20532: Developing Microsoft Azure Solutions

--20532: Developing Microsoft Azure Solutions

Opšti podaci o kursu:

Ovaj kurs nudi studentima priliku da prošire funkcionalnosti postojećih ASP.NET MVC aplikacija njihovim premeštanjem na Azure. Kurs se fokusira na sva neophodna razmatranja koja treba uzeti u obzir kada se razvijaju visoko dostupna rešenja na Cloud-u. Ovaj kurs takođe priprema polaznike za polaganje ispita 70-532: Developing Microsoft Azure Solutions za sticanje Microsoft sertifikata.


Teme kursa:

Pošto se radi o zvaničnom Microsoft kursu detaljnu agendu možete pogledati na Mircrosoft sajtu, kliknite ovde.


Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen polaznicima koji imaju iskustva u razvoju ASP.NET i C# aplikacija. Polaznici će takođe iskusiti rad na Microsoft Azure platformi i dobiti osnovno razumevanje ponuđenih usluga.

Kandidati koji žele da pohađaju ovaj trening treba da imaju osnovna znanja vezano za implementaciju i nadgledanje  Microsoft Azure rešenja. Kandidati takođe treba da imaju poznavanje razvojnih alata, tehnika i pristupa koji se koriste u razvoju aplikativnih rešenja.

2017-06-09T07:19:54+01:00