Agilni projektni menadžement primenom Scrum metodologije

--Agilni projektni menadžement primenom Scrum metodologije

Opšti podaci o kursu:

Agilni projektni menadžement primenom Scrum metodologije kurs daje uvide kako izabrati i organizovati neophodni procese u svim fazama razvoja u softverskom životnom ciklusu,kao i kako kreirati realne planove.

Zašto Scrum?

Scrum predstavlja neverovatan, jednostavan skup moćnih principa i primera dobre prakse, koji pomaže timovima da isporuče proizvode u kratkim vremenskim ciklusima, uz brzo dobijanje povratne informacije od strane klijenta, kao i kontinuirano usavršavanje proizvoda uz aktivno učešće klijenta, uz brzo prilagođavanje novonastalim situacijama.

Kao vodeći agilni okvir, Scrum se najviše koristi u softverskom razvoju, odlično se pokazao u primeni na kompleksnim projektima, ali ima dokazanu efektivno I efikasno primenu  I u drugim oblastima.


Teme kursa:

 • Uvod u Agilni softverski razvoj
 • Osnove Scrum okvira
 • Upravljanje razvojem proizvoda
 • Upravljanje Sprint-om
 • Kako kreirati optimalno radno okruženje u skladu sa Scrum-om
 • Primena Agilne metodologije u Vašoj organizaciji
 • Prepoznavanje momenta za uspešnu primenu Agilne metode u Vašoj organizaciji.

 Način rada: Obuka je bazirana na aktivnom i iskustvenom učestvovanju polaznika u različitim oblicima interaktivnog rada: simulacije, grupne diskusije, upitnici, rad u parovima, kratka predavanja i grupne diskusija.


Kome je kurs namenjen?

 • Projektnim i programskim menadžerima,
 • Softverskim arhitektama,
 • Sistemskim analitičarima,
 • Timskim liderima, programerima i
  bilo kome ko je zainteresovan da primeni Scrum i agilne metodologije u svom radu.
2017-06-09T07:20:14+01:00