IT kursevi i rešenja za lokalne samuprave

-IT kursevi i rešenja za lokalne samuprave

Informacione i komunikacione tehnologije postale su neodvojivi deo naše svakodnevice. Savremena rešenja u ovim oblastima olakšavaju na komunikaciju, kako sa prijateljima tako i sa službama o interesa. Kao i svaka savremena organizacija, tako i lokalna samouprava, oslanja se funkcionisanje ovih sistema. Održavanje i upravljanje ovim sistemima zahteva visoka znanja i specijalizovanja znanja. Implementacija rešenja, koja unapređuju rad, zahteva poznavanje upravljanja projektima i rizicima. Najnoviji trend, prelazak na poslovanje na oblaku, predstavlja novo polje sa puno izazova. Pripremili smo za vas grupu kurseva na temu upravljanja IT okruženjem i grupu kurseva za rad sa gotovim rešenjima. Ako se odlučite za ovu grupaciju kurseva, imaćete dobar temelj za uspešan IT sektor u okviru organizacije.

Microsoft Dynamics 365

Preuzmite brošuru za Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 je cloud rešenje koje povezuje klasične aplikacije ERP-a i CRM-a i usklađuje njihove funkcionalnosti u jedinstven, objedinjen sistem. Korišćenjem najboljih Microsoft-ovih tehnologija spajanjem u objedinjenu platformu, [...]

Microsoft Dynamics CRM

Preuzmite brošuru za Microsoft Dynamics CRM Microsoft  Dynamics CRM (eng. Client/Customer relationship management) je potpuno integrisano rešenje za upravljanje poslovanjem i odnosima sa klijentima, koji povezuje klijenta i organizaciju putem procesa, poput dostavljanja i praćenja [...]

Test development

Opšti podaci o kursu: Pohadjanjem ovog seminara dobijate uvodna znanja u teoriju testiranja, metodologiju i principe testiranja tokom životnog ciklusa softverskog razvoja, uz korišćenje praktičnih tehnika, kao i alata. Dodatno, polaznici ce dobiti širu sliku [...]

Upravljanje rizicima na projektu

Opšti podaci o kursu: Upravljanje rizicima na projektu (Risk Management) je jedna od najznačajnijih oblasti upravljanja projektima. Koliko smo vešti u ovoj oblasti, toliko ćemo imati uspešno realizovanih projekata iza sebe. Ovaj jednodnevni trening se [...]

PRINCE2 Agile osnove

Opšti podaci o kursu: PRINCE2 Agile osnove je trening osmišljen za organizacije i pojedince koji već imaju predznanje i iskustvo u primeni agilnih metodologija i žele da se usklade sa Prince2 metodologijom rada. Tokom treninga [...]