IT kursevi i rešenja za lokalne samuprave

-IT kursevi i rešenja za lokalne samuprave

Informacione i komunikacione tehnologije postale su neodvojivi deo naše svakodnevice. Savremena rešenja u ovim oblastima olakšavaju na komunikaciju, kako sa prijateljima tako i sa službama o interesa. Kao i svaka savremena organizacija, tako i lokalna samouprava, oslanja se funkcionisanje ovih sistema. Održavanje i upravljanje ovim sistemima zahteva visoka znanja i specijalizovanja znanja. Implementacija rešenja, koja unapređuju rad, zahteva poznavanje upravljanja projektima i rizicima. Najnoviji trend, prelazak na poslovanje na oblaku, predstavlja novo polje sa puno izazova. Pripremili smo za vas grupu kurseva na temu upravljanja IT okruženjem i grupu kurseva za rad sa gotovim rešenjima. Ako se odlučite za ovu grupaciju kurseva, imaćete dobar temelj za uspešan IT sektor u okviru organizacije.