Ljudski kapital lokalne samouprave

-Ljudski kapital lokalne samouprave

Kadrovska politika je takođe važan segment u upravljanju jednom lokalnom samoupravom. Samo dobri kadrovi mogu uspešno da upravljaju i obavljaju ovaj važnu funkciju u svakodnevnom životu građana. Pored kvalitetnog izbora kadrova, važno je i takođe stalno unapređenje znanja i usvajanje novina. Serija kurseva u okviru ove grupe pomoći će savladavanju izazova u timskom radu, efikasnijem upravljanju vremenom i produktivnošću, unapređenju nastupu prema klijentima, kvalitetnijem javnom nastupu i prezentovanju, izgradnji odnosa u okviru tima.

Načini motivisanja zaposlenih

Opšti podaci o kursu: Suština uspešnog menadžmenta je motivisanje zaposlenih da daju svoj maksimalni doprinos produktivnosti kompanije u kojoj rade. Dobar menadžer ume da izgradi atmosferu u kojoj se radnik oseća kao deo tima, ohrabren da [...]

Upravljanje vremenom

Opšti podaci o kursu: Neki poslovni ljudi misle da im vreme curi i da nikada ne mogu da imaju dovoljno vremena za sve što treba da urade, dok drugi sa lakoćom obavljaju više zadataka istovremeno. Razlika [...]