Marketing lokalne samouprave

-Marketing lokalne samouprave

Marketing je postao sastavni deo savremenog života. Svuda i na svakom mestu, nailazimo na razne vidove marketinškog nastupa, od škola pa do velikih korporacija. Tako je i važan deo savremene lokalne samouprave marketing, komunikacija i nastup prema građanima i privredi, posebno kada je u pitanju digitalni segment. Ovaj skup kurseva će vam pružiti usvajanje znanja, od postavljanja strategije do nastupa na internetu i socijalnim mrežama.

Unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja i jačanje investicionog potencijala kroz brendiranje gradova i opština

Opšti podaci o kursu: Unapređenje investicione klime i stvaranje okruženja koje podstiče otvaranje novih radnih mesta, ključni su preduslovi održivosti lokalnog ekonomskog razvoja. Adekvatna primena efikasnih modela brendiranja dugoročno doprinosi jačanju investicionog potencijala zajednice, razvoju turizma [...]