EU programi namenjeni lokalnim samoupravama i pisanje projekata

--EU programi namenjeni lokalnim samoupravama i pisanje projekata

Opšti podaci o kursu:

Lokalna samouprava je jedan od najvažnijih elemenata državnog sistema. Opštine i gradovi su nivo vlasti najbliži građanima, nivo na kome se rešavaju najvažnija pitanja od važnosti za svakodnevni život i rad svakoga od nas. Od predavača sa velikim praktičnim i teorijskim iskustvom na ovom kursu moći ćete da saznate kako je moguće rad jedne lokalne samouprave unaprediti i učiniti vaš grad ili opštinu boljim i privlačnijim mestom za život.


Šta ćete naučiti?

Teme kursa:

  • Osnove sistema lokalne samouprave u Srbiji, EU i svetu
  • Nadležnosti lokalne samouprave, finansiranje i funkcionisanje
  • Izrada strategije razvoja opštine i akcionih planova
  • Planiranje i izrada programskog bužeta
  • Programi EU i drugih donatora namenjeni lokalnim samoupravama
  • Marketing lokalne samouprave
  • Privlačenje investitora
  • Uključivanje građana u rad lokalne samouprave

Način rada: Kratka predavanja, grupna diskusija, odgovori na pitanja


Kome je kurs namenjen?

Ovaj kurs je namenjen za predstavnike opštinskih izabranih vlasti, ali i za odbornike, službenike opštinskih uprava, rukovodioce i zaposlene u lokalnim javnim preduzećima i ustanovama, novinare, aktiviste nevladinih organizacija i građanskih udruženja kao i za sve zainteresovane građane koji žele da steknu osnovna znanja o sistemu lokalne samouprave i o mogućnostima njenog unapređenja.

2017-03-15T07:46:11+02:00