Integrisani sistemi upravljanja

--Integrisani sistemi upravljanja

Opšti podaci o kursu:

Svaka aktivnost ili set aktivnosti koja koristi resurse da bi transformisala ulaze u izlaze može se smatrati procesom. Funkcionisanje organizacije zavisi od velikog broja međuzavisnih procesa. Sistematska identifikacija, interakcija i upravljanje procesima unutar organizacije je ono na šta se odnosi “procesni model”. Izlaz iz jednog procesa može biti ulaz u drugi proces. Na ovaj način procesi se mogu kombinovati u lanac procesa. Mogućnost da se ostvari međuzavisnost procesa utiče na mogućnost zadovoljenja zahteva kupaca i ostalih interesnih strana. Mogućnost integracije sistema upravljanja se upravo bazira na ovakvom procesnom modelu i njegovim mogućnostima da identifikuje željene ali i neželjene izlaze iz procesa.


Teme kursa:

  • Procesni model
  • Kategorije procesa
  • Ulazi, željeni izlazi i neželjeni izlazi
  • Željeni izlaz – ISO 9001
  • Neželjeni izlazi – ISO 14001, ISO 27001, BSI 18001

Kome je kurs namenjen?

Funkcionerima u lokalnoj samoupravi i rukovodiocima i zaposlenima u opštinskim i gradskim upravama koji su odgovorni za kvalitet usluga koje javna uprava pruža građanima.

2017-06-09T07:20:43+01:00