Izrada programskog budžeta lokalnih samouprava

--Izrada programskog budžeta lokalnih samouprava

Opšti podaci o kursu:

U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, od 2015. godine budžeti lokalnih samouprava moraju biti uređeni i po programskom načinu predstavljanja. Proces pripreme i donošenja programskog budžeta podrazumeva bolje upravljanje i kontrolu učinka opštinske uprave, optimizaciju utroška javnih sredstava, utvrđivanje prioriteta i sprovođenje javnih politika, merenje učinka i sagledavanje ishoda na kraju budžetskog perioda. Upoređivanje i analiza rezultata podrazumeva standardizovanje programske strukture budžeta i indikatora uz korišćenje savremenih alata i postupaka.


Šta ćete naučiti?

Teme kursa:

  • O programskom bužetu. Razlika između linijskog i programskog bužeta
  • Priprema budžeta jedinice lokalne samouprave
  • Proces donošenja i usvajanja budžeta JLS
  • Funkcionalna i programska klasifikacija budžeta
  • Programska struktura budžeta, programi, programske aktivnosti i projekti
  • Analiza postignutih efekata – indikatori
  • Korišćenje excell-a u izradi programskog budžeta

Način rada: Polaznici će putem predavanja i prezentacija dobiti sve potrebne informacije o programskom budžetu, upoznaće se sa uniformnom listom programa, programskih aktivnosti i indikatora po metodologiji Stalne konferencije gradova i opština. Upoznaće se i radiće sa excell obrascima prilagođenim za pripremu budžeta lokalne samouprave.


Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen kako službenicima u jedinicama lokalne samouprave koji neposredno rade na poslovima pripreme i  izrade budžeta, tako i ostalim službenicima, funkcionerima, odbornicima i svima zainteresovanima za programski način predstavljanja lokalnog budžeta i utroška javnih sredstava u funkciji sprovođenja lokalne politike.

2017-03-15T07:46:48+01:00