Kako obnoviti projekat u nevolji

--Kako obnoviti projekat u nevolji

Opšti podaci o kursu:

Da li projekat u nevolji može da uspe ili propadne najviše zavisi od efektivnosti aktivnosti preuzetih da se projekat obnovi. Pre preuzimanja istih, bitno je da organizacija je sposobna da prepozna problem I pripremi se da preuzme adekvatne korektivne mere. Ovaj dvodnevni trening se upravo bavi ovim izazovima.


Teme kursa:

 • Šta je projekat u nevolji ili posrnuli projekat?
 • Kako prepoznati takvo stanje projekta?
 • Strategije za oporavak projekta
 • Kako preuzeti projekat koji je zapao u nevolje?
 • Oporavak posrnulog projekta
 • Razvoj i sprovođenje plana oporavka
 • Kreiranje plana ocene oporavka projekta
 • Brza procena i proces oporavka
 • Kako motivisati tim koji radi na projektu u nevolji?

Kome je kurs namenjen?

Top menadžerima

 • Funkcionalnim menažerima
 • Projektnim menadžerima
 • Članovima projektih timova.

Polaznici bi trebalo da imaju iskustva u vođenju projekata ili bar da su bili članovi projektnih timova.

2017-06-09T07:20:09+01:00