Kako privući (strane) investitore?

--Kako privući (strane) investitore?

Opšti podaci o kursu:

Strane direktne investicije predstavljaju najbolji i najefektiji način za podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja, povećanje zaposlenosti, uvećanje prihoda i za napredak lokalne zajednice i kvaliteta života u njoj. Pored  državnih mera kojima se investicije podstiču veoma je značajna i uloga lokalnih samouprava koje treba da unapređuju svoju investicionu klimu, pripremaju lokacije i promovišu svoje investicione potencijale.


Šta ćete naučiti?

Teme kursa:

  • Unapređenje poslovnog i investicionog okruženja
  • Standardi rada i efikasnost lokalne administracije
  • Načini i metodi privlačenja investitora
  • Izrada brošura i PTT prezentacija o investicionim potencijalima lokalne samouprave
  • Korišćenje društvenih mreža za promociju investicionih potencijala opštine
  • Finansijski podsticaji i poreske olakšice
  • Industrijske i slobodne zone
  • Pokrivenost urbanističkim planovima, infrastruktura, radna snaga

Način rada: Prezentacije, predavanja, analiza dobrih primera iz prakse.


Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen opštinskim službenicima i funkcionerima zaduženim za lokalni ekonomski razvoj i  privlačenje investicija u opštinu. Namenjen je i rukovodstvu i menadžmentu opština i gradova odnosno svima koji su zainteresovani za dodatnu edukaciju koja će doprineti poboljšanju investicione klime i razvoju privrednih potencijala lokalnih samouprava.

2017-03-15T07:46:28+01:00