Kako razviti kreativnost i inovativni pristup u poslovnom okruženju

--Kako razviti kreativnost i inovativni pristup u poslovnom okruženju

Opšti podaci o kursu:

Pojam kreativnosti se odnosi kako na sposobnost da se produkuju originalne ideje, tako i na originalnost i fleksibilnost u njihovom realizovanju. Sposobnost kreativnog i fleksibilnog funkcionisanja je faktor koji omogućava opstanak i razvoj kompanije, naročito u vremenu kriza, izazova i promenljivih tržišnih uslova. Veština da se stvari ponekad posmatraju iz potpuno drugačije perspektive, intuitivno i na prvi pogled neracionalno je vredan kvalitet koji može predstavljati osnovni distinktivni faktor između prosečno ostvarenih i izuzetno uspešnih poslovnih ljudi. Kreativna osoba neguje dete u sebi, zato je kreativnost čvrsto povezana sa zadovoljstvom u radu, igrom, nekonvencionalnošću i spremnošću da se zakorači u nepoznato.


Teme kursa:

  • Inteligencija, kreativnost i stvaralačko mišljenje
  • Usmerenost na proces i usmerenost na cilj
  • Kreativnost u kontekstu promene paradigme
  • Tehnike kreatvnog generisanja ideja
  • Tehnika šest šešira
  • Tehnika korišćenja dijagrama
  • Kreativnost i igra.

Način rada: Trening se realizuje u grupi, po principu interaktivnog rada i iskustvenog učenja.


Kome je kurs namenjen?

Seminar je namenjen svim funkcionerima I zaposlenima u lokalnoj samoupravi, koji rade u kompetitivnom okruženju u kome je važno imati sposobnost drugačijeg, inovativnog i fleksibilnog mišljenja, kao i onima koji žele da unaprede veštine kreativnog pristupa svakodnevnim izazovima.

2017-03-03T12:31:54+01:00