Kako sa zahtevnim i agresivnim klijentima i kolegama

--Kako sa zahtevnim i agresivnim klijentima i kolegama

Opšti podaci o kursu:

Osnovni cilj treninga je razumevanje uzroka zahtevnog, neprijatnog i agresivnog ponašanja pojedinih klijenata i ovladavanje veštinom uspešne komunikacije sa njima u skladu sa ciljevima koje želimo da ostvarimo. Učesnici obuke će naučiti da prepoznaju način razmišljanja zahtevnih i agresivnih  klijenata i kolega i steći će veštine kontrole svog emocionalnog odgovora u konfliktima sa njima.


Šta ćete naučiti?

  • Zdrave i nezdrave emocije i ponašanja
  • Razumevanje ponašanja ljudi u situacionom kontekstu
  • Uzroci besa i agresivnog ponašanja
  • Koncept niske tolerancije na frustraciju
  • Tipovi zahtevnih klijenata i načini rada sa njima
  • Kontrola sopstvenog besa i nekonstruktivnih načina ponašanja
  • Osnove samopouzdanog reagovanja

Način rada: Obuka je bazirana na aktivnom i iskustvenom učestvovanju polaznika u različitim oblicima interaktivnog rada: simulacije, grupne diskusije, upitnici, rad u parovima, kratka predavanja i grupne diskusija.


Kome je kurs namenjen?

Svim zaposlenima u lokalnim samoupravama koji su često u kontaktu sa strankama, ali i sa  „teškim“ ljudima ili kolegama, bez obzira na poziciju i nivo orgovornosti.

 

2017-03-03T12:31:55+01:00