Komunikacija, izgradnja interpersonalnih odnosa, usmerenost ka rezultatu

--Komunikacija, izgradnja interpersonalnih odnosa, usmerenost ka rezultatu

Opšti podaci o kursu:

Osnovni cilj treninga je razvijanje veština komunikacije i interpersonalnih odnosa u poslovnom okruženju, čime se olakšava usmeravanje ka rezultatima rada. Time se razvija kapacitet osobe da efektivno prenese i razmeni informacije koje vode razumevanju s drugima, kapacitet da se radi efikasno s drugim ljudima radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i uspešno komuniciranje i gradnja stabilnih odnose s drugima u poslovnom okruženju.


Teme kursa:

  • Definicija komunikacije
  • Proces/razumevanje/percepcija
  • Elementi komunikacije
  • Verbalna/neverbalna komunikacija
  • Značaj povratne informacije
  • Uputstva za efikasnu komunikaciju

Način rada: Obuka je bazirana na aktivnom i iskustvenom učestvovanju polaznika u različitim oblicima interaktivnog rada: predavanja, grupne diskusije, upitnici/testovi, praktične vežbe.


Kome je kurs namenjen?

Najviši i srednji nivo menadžmenta lokalne samouprave ( kao I na osnovu procene obrazovnih potreba lokalne samouprave, svim zaposlenima bez obzira na poziciju i vrstu zanimanja).

2017-06-09T07:21:35+01:00