Načini motivisanja zaposlenih

--Načini motivisanja zaposlenih

Opšti podaci o kursu:

Suština uspešnog menadžmenta je motivisanje zaposlenih da daju svoj maksimalni doprinos produktivnosti kompanije u kojoj rade. Dobar menadžer ume da izgradi atmosferu u kojoj se radnik oseća kao deo tima, ohrabren da preuzima inicijativu i da iznalazi kreativna rešenja. Polaznici ovog treninga će naučiti metode i tehnike motivisanja zaposlenih i time unaprediti veštine upravljanja ljudskim resursima.


Teme kursa:

  • Pojam i značaj motivacije
  • Teorije motivacije
  • Činioci motivacije za rad
  • Strategije motivacije zaposlenih
  • Materijalne i nematerijalne tehnike motivacije
  • Motivisanje grupe ili tima

Način rada: Obuka je bazirana na aktivnom i iskustvenom učestvovanju polaznika u različitim oblicima interaktivnog rada: simulacije, grupne diskusije, upitnici, rad u parovima, kratka predavanja i grupne diskusija.


Kome je kurs namenjen?

Svim funkcionerima i zaposlenima lokalne samouprave, koji žele da unaprede svoje poslovne veštine i povećaju produktivnost na radu, a posebno menadžerima i saradnicima u HR sektoru.

 

2017-03-03T12:31:54+02:00