Napredne Tehnike Upravljanja Projektima

--Napredne Tehnike Upravljanja Projektima

Opšti podaci o kursu:

Napredne tehnike Upravljanja Projektima obuka osmišljena je da Vam nadogradi osnove koje imate o metodologiji upravljanja projektom (prema PMbok), sa naglaskom na relevantne faktore, alate i tehnike koje vode ka uspešnom izvršenju projekta. Naučićete kako da isporučite obećano rešenje ka klijentu u skladu sa ugovorenim rokovima, kvalitetom, a u okviru planiranog budžeta uz minimalne rizike.


Teme kursa:

 • Zašto projekti uspevaju ili propadaju?
 • Osobine uspešnih Projektnih menadžera (liderstvo, komunikacija, pregovaranje, rešavanje konflikata)
 • Koji su najčešći izazovi I ograničenja na projektu?
 • Kako upravljati obimom posla na projektu?
 • Kako upravljati vremenom na projektu?
 • Kako upravljati troškovima?
 • Kako upravljati kvalitetom?
 • Kako upravljati projektnim timovima?
 • Kako organizovati efikasni I efektivnu komunikaciju na projektu?
 • Kako upravljati neizvesnostima na projektu I rizicima?
 • Kako organizovati nabavku?
 • Kako sve integrisati?
 • Kakav je tip Vaše organizacije? Kako izgleda projektno orijentisana organizacija?
 • Stateško planiranje i povezanost sa projektima u organizaciji
 • Koji su to ključni faktori uspešnog upravljanja projektima?

Kome je kurs namenjen?

Top menadžmentu, funkcionalnim menadžerima, menadžerima koji vode projekte, menadžerima proizvoda (Product Managers), programskim menadžerima, kao i budućim menadžerima projekata.

2017-06-09T07:20:32+02:00