Održana prezentacija programa EDUMLOS u Kragujevcu

--Održana prezentacija programa EDUMLOS u Kragujevcu

Posebnu grupu kurseva namenjenu lokalnim samoupravama “Edukacija za modernu lokalnu samouprava” Informatika odn. Nastavni centar Informatike predstavila je na skupu održanom 25. oktobra 2016. u Kragujevcu.

Predstavljanje za predstavnike lokalnih samouprava i javnih preduzeća iz Kraguejvca i okoline održano je u Biznis inovacionom centru, a na njemu su učestvovali stručni predavači i zaposleni u Informatici.

2017-03-20T11:51:17+01:00