Osnove upravljanja projektima prema ISO 21500

--Osnove upravljanja projektima prema ISO 21500

Opšti podaci o kursu:

GPM je uputstvo za upravljanje projektima i za sprovođenje audita prema međunarodnom standardu ISO 21500, koji je medjunarodni standard za UPRAVLJANJE PROJEKTIMA prema PMBOK metodologiji (PMI Instituta).


Teme kursa:

  • Uvod u Project Management u skladu sa standardom ISO 21500
  • Termini i definicije u vezi sa Project Managementom u skladu sa standardom ISO 21500
  • Standardi Project Managementa, okviri i metodologije
  • Procesi upravljanja projektima u skladu sa standardom ISO 21500
  • Koristi od usklađenosti sa standardom ISO 21500.

Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen:

  • IT menadžerima,
  • Projektnim menadžerima,
  • IT konsultantima,
  • QA menadžerima,
  • Članovima projektnih timova.

Način rada: Obuka je bazirana na aktivnom i iskustvenom učestvovanju polaznika u različitim oblicima interaktivnog rada: grupne diskusije, upitnici, rad u parovima, rad u grupama, kao i kratka predavanja.

2017-06-09T07:20:19+02:00