PRINCE2 Agile osnove

Opšti podaci o kursu:

PRINCE2 Agile osnove je trening osmišljen za organizacije i pojedince koji već imaju predznanje i iskustvo u primeni agilnih metodologija i žele da se usklade sa Prince2 metodologijom rada. Tokom treninga bice predstavljen PRINCE2 Agile Framework koji pokriva širok spektar agilnih svetski prepoznatih koncepata poput Scrum, Kanbana, Lean Startup-a. Velika primena PRINCE2 Agile se nalazi u oblastima projektne orjentacije i upravljanja u cilju brze isporuke kvalitetnih proizvoda iz bilo koje industrije.


Teme kursa:

 • Povezanosti izmedju Agile, AgilePF and DSDM (Dynamic Systems Development Method)
 • Koje su prednosti/mane tradicionalnog waterfall modela sa DSDM
 • Kako integrisati DSDM sa primerima najbolje prakse
 • Kojih je to 8 principa koji vode ka DSDM
 • Kako se pripremiti za PRINCE 2 Agile projekat
 • Kako izgraditi osnove za uspešno vodjenje PRINCE 2 Agilnih projekata
 • Kako proceniti izvodljivost PRINCE 2 Agile projekta
 • Kako postaviti zdrave osnove za implementaciju PRINCE 2 Agile projekta
 • Kako razviti pravo rešenje za isporuku PRINCE 2 Agile projekta
 • Kako isporučiti rešenje PRINCE 2 Agile projekta
 • Zatvaranje PRINCE 2 Agile projekta.

Način rada:

 • Obuka je bazirana na aktivnom i iskustvenom učestvovanju polaznika u različitim oblicima interaktivnog rada.

Kome je kurs namenjen?

 • Rukovodiocima sektora
 • Programskim/Projektnim menadžerima
 • Menadžerima proizvoda
 • Konsultantima
2017-06-09T07:20:26+02:00