IT kursevi i rešenja za lokalne samouprave

--IT kursevi i rešenja za lokalne samouprave
IT kursevi i rešenja za lokalne samouprave2017-06-09T11:28:17+02:00

Kratak opis programa

Informacione i komunikacione tehnologije postale su neodvojivi deo naše svakodnevice. Savremena rešenja u ovim oblastima olakšavaju na komunikaciju, kako sa prijateljima tako i sa službama o interesa.

Kao i svaka savremena organizacija, tako i lokalna samouprava, oslanja se funkcionisanje ovih sistema. Održavanje i upravljanje ovim sistemima zahteva visoka znanja i specijalizovanja znanja. Implementacija rešenja, koja unapređuju rad, zahteva poznavanje upravljanja projektima i rizicima. Najnoviji trend, prelazak na poslovanje na oblaku, predstavlja novo polje sa puno izazova.

Pripremili smo za vas grupu kurseva na temu upravljanja IT okruženjem i grupu kurseva za rad sa gotovim rešenjima. Ako se odlučite za ovu grupaciju kurseva, imaćete dobar temelj za uspešan IT sektor u okviru organizacije.

Microsoft Dynamics 365

Preuzmite brošuru za Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 je cloud rešenje koje povezuje klasične aplikacije ERP-a i CRM-a i usklađuje njihove funkcionalnosti u jedinstven, objedinjen sistem. Korišćenjem najboljih Microsoft-ovih tehnologija spajanjem u objedinjenu [...]

Microsoft Dynamics CRM

Preuzmite brošuru za Microsoft Dynamics CRM Microsoft  Dynamics CRM (eng. Client/Customer relationship management) je potpuno integrisano rešenje za upravljanje poslovanjem i odnosima sa klijentima, koji povezuje klijenta i organizaciju putem procesa, poput dostavljanja i [...]

20532: Developing Microsoft Azure Solutions

Opšti podaci o kursu: Ovaj kurs nudi studentima priliku da prošire funkcionalnosti postojećih ASP.NET MVC aplikacija njihovim premeštanjem na Azure. Kurs se fokusira na sva neophodna razmatranja koja treba uzeti u obzir kada se [...]

Test development

Opšti podaci o kursu: Pohadjanjem ovog seminara dobijate uvodna znanja u teoriju testiranja, metodologiju i principe testiranja tokom životnog ciklusa softverskog razvoja, uz korišćenje praktičnih tehnika, kao i alata. Dodatno, polaznici ce dobiti širu [...]

Upravljanje rizicima na projektu

Opšti podaci o kursu: Upravljanje rizicima na projektu (Risk Management) je jedna od najznačajnijih oblasti upravljanja projektima. Koliko smo vešti u ovoj oblasti, toliko ćemo imati uspešno realizovanih projekata iza sebe. Ovaj jednodnevni trening [...]

Kako obnoviti projekat u nevolji

Opšti podaci o kursu: Da li projekat u nevolji može da uspe ili propadne najviše zavisi od efektivnosti aktivnosti preuzetih da se projekat obnovi. Pre preuzimanja istih, bitno je da organizacija je sposobna da [...]

Agilni projektni menadžement primenom Scrum metodologije

Opšti podaci o kursu: Agilni projektni menadžement primenom Scrum metodologije kurs daje uvide kako izabrati i organizovati neophodni procese u svim fazama razvoja u softverskom životnom ciklusu,kao i kako kreirati realne planove. Zašto Scrum? [...]

Osnove upravljanja projektima prema ISO 21500

Opšti podaci o kursu: GPM je uputstvo za upravljanje projektima i za sprovođenje audita prema međunarodnom standardu ISO 21500, koji je medjunarodni standard za UPRAVLJANJE PROJEKTIMA prema PMBOK metodologiji (PMI Instituta). Teme kursa: Uvod [...]

PRINCE2 Agile osnove

Opšti podaci o kursu: PRINCE2 Agile osnove je trening osmišljen za organizacije i pojedince koji već imaju predznanje i iskustvo u primeni agilnih metodologija i žele da se usklade sa Prince2 metodologijom rada. Tokom [...]

Napredne Tehnike Upravljanja Projektima

Opšti podaci o kursu: Napredne tehnike Upravljanja Projektima obuka osmišljena je da Vam nadogradi osnove koje imate o metodologiji upravljanja projektom (prema PMbok), sa naglaskom na relevantne faktore, alate i tehnike koje vode ka [...]