Ljudski kapital lokalne samouprave

--Ljudski kapital lokalne samouprave
Ljudski kapital lokalne samouprave2017-06-09T07:19:09+01:00

Kratak opis programa

Kadrovska politika je takođe važan segment u upravljanju jednom lokalnom samoupravom. Samo dobri kadrovi mogu uspešno da upravljaju i obavljaju ovaj važnu funkciju u svakodnevnom životu građana.

Pored kvalitetnog izbora kadrova, važno je i takođe stalno unapređenje znanja i usvajanje novina. Serija kurseva u okviru ove grupe pomoći će savladavanju izazova u timskom radu, efikasnijem upravljanju vremenom i produktivnošću, unapređenju nastupu prema klijentima, kvalitetnijem javnom nastupu i prezentovanju, izgradnji odnosa u okviru tima.

Veštine uspešnog rešavanja problema

Opšti podaci o kursu: Uspešno rešavanje problema zahteva promenu načina razmišljanja i pristupa koji je i doveo do teškoća – zato je svaki problem prepreka, ali i šansa za rast i razvoj. Osnovni cilj treninga [...]

Načini motivisanja zaposlenih

Opšti podaci o kursu: Suština uspešnog menadžmenta je motivisanje zaposlenih da daju svoj maksimalni doprinos produktivnosti kompanije u kojoj rade. Dobar menadžer ume da izgradi atmosferu u kojoj se radnik oseća kao deo tima, ohrabren [...]

Asertivno ponašanje i upravljanje konfliktima

Opšti podaci o kursu: Učesnici treninga će unaprediti veštine izražavanja mišljenja i osećanja na otvoren,  direktan i socijalno adekvatan način uz uvažavanje svojih i tuđih prava. Naučiće da se samopouzdano zauzmu za sebe na poslu, [...]

Upravljanje vremenom

Opšti podaci o kursu: Neki poslovni ljudi misle da im vreme curi i da nikada ne mogu da imaju dovoljno vremena za sve što treba da urade, dok drugi sa lakoćom obavljaju više zadataka istovremeno. [...]