Unapređenje rada lokalne samouprave

--Unapređenje rada lokalne samouprave
Unapređenje rada lokalne samouprave2017-06-09T07:19:10+01:00

Kratak opis programa

Trendovi i promene u savremenom svetu nameću sve više potrebu da lokalna samouprava funkcioniše kao servis u službi građana i privrede, što stalno postavlja sve veće zahteve pred zaposlene.

Procesom Evropskih integracija otvara se čitavo nova perspektiva koja pored viših standarda nudi i mogućnost donacija finansijskih sredstava. Ovaj program pomoći će vam da brže i lakše savladate izazove koji se postavljaju pred lokalnu samoupravu, uspešnije pripremite projekte koji donose unapređenje rada i da budete uspešniji u osvajanju donatorskih sredstava.

Kako privući (strane) investitore?

Opšti podaci o kursu: Strane direktne investicije predstavljaju najbolji i najefektiji način za podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja, povećanje zaposlenosti, uvećanje prihoda i za napredak lokalne zajednice i kvaliteta života u njoj. Pored  državnih mera kojima [...]

Izrada programskog budžeta lokalnih samouprava

Opšti podaci o kursu: U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, od 2015. godine budžeti lokalnih samouprava moraju biti uređeni i po programskom načinu predstavljanja. Proces pripreme i donošenja programskog budžeta podrazumeva bolje upravljanje i [...]