Razvoj efektivnih komunikacija lokalnih samouprava

--Razvoj efektivnih komunikacija lokalnih samouprava

Opšti podaci o kursu:

Ovaj sveobuhvatni kurs detaljno istražuje najvažnije aspekte komunikacije između lokalne samouprave, medija, investitora, javnosti i ostalih interesnih grupa.

Sinergija komunikacijskih instrumenata i konzistentnost poruke u svim medijumima preduslov su efikasne komunikacije.

Jedan od ključnih elemenata jeste uspostavljanje partnerskog odnosa između predstavnika lokalne samouprave i predstavnika medija radi pravovremenog, transparentnog i efikasnog informisanja javnog mnenja o aktivnostima lokalnih institucija.

Od posebnog značaja za komunikaciju su savremeni digitalni mediji čiji se uticaj nepravedno zanemaruje budući da plasiranje informacija na Internetu i društvenim mrežama najčešće ima veći odjek nego u slučaju tradicionalnih medija.


Šta ćete naučiti?

Teme kursa:

 • Osnovni elementi uspešne komunikacije
 • Izbor efikasnih kanala komunikacije
 • Modeli komunikacija i integrisane marketing komunikacije
 • Razvoj efektivnih komunikacija: dizajniranje komunikacija i strategija poruke
 • Struktura i karakteristike poruke: sredstva, postupci i tehnike kreiranja poruke
 • Strateški pristup komunikaciji i odnosima s javnošću
 • Građenje i unapređenje odnosa s medijima
 • Strategija efikasnog onlajn prisustva lokalne samouprave
 • Uređivanje opštinskog sajta i optimizacija sadržaja
 • Komunikacija i oglašavanje putem Fejsbuka, Twitter-a, Youtube-a, LinkedIn-a i drugih društvenih mreža
 • Unapređenje reputacije putem zvaničnog bloga
 • Internet pravopis
 • Poslovna komunikacija sa stranim investitorima
 • Zakonska prava i obaveze učesnika u komunikaciji
 • Komunikacija u kriznim situacijama

Način rada: Prezentacija, analiza primera iz prakse, kreativna radionica


Kome je kurs namenjen?

Ovaj kurs je namenjen predstavnicima opštinskih PR i informativnih službi, rukovodiocima, odbornicima i zaposlenima u lokalnim samoupravama, kao i svim ostalim zainteresovanima koji žele da steknu ili unaprede znanja o razvoju efektivnih komunikacija lokalnih samouprava.

2017-06-09T07:21:43+01:00