Strategija građenja i održavanja proaktivnih odnosa sa medijima

--Strategija građenja i održavanja proaktivnih odnosa sa medijima

Opšti podaci o kursu:

Uspostavljanje partnerskog odnosa između predstavnika lokalne samouprave i predstavnika medija je dugoročan proces čiji je cilj ostvarivanje konstruktivne saradnje radi pravovremenog, transparentnog i efikasnog informisanja javnog mnenja o aktivnostima lokalnih institucija. Na ovaj način lokalne samouprave grade odnos uzajamnog poverenja i razumevanja među svim učesnicima u komunikaciji i aktivno učestvuju u kreiranju okruženja koje afirmiše otvorenost i dijalog.

Adekvatno sprovedena strategija odnosa s medijima doprinosti unapređenju kredibiliteta institucija i izgradnji pozitivnog imidža u javnosti.

Od posebnog značaja za komunikaciju su savremeni digitalni mediji čiji se uticaj nepravedno zanemaruje budući da plasiranje informacija na Internetu i društvenim mrežama najčešće ima veći odjek nego u slučaju tradicionalnih medija.


Šta ćete naučiti?

Teme kursa:

  • Značaj razvoja saradnje između lokalne samouprave i medija
  • Kako uspostaviti odnos s medijima?
  • Karakteristike i vrste savremenih medija
  • Strategija proaktivnih odnosa sa medijima
  • Komunikacija lokalne samouprave na Internetu i društvenim mrežama
  • Sredstva za komunikaciju s medijima i taktike plasiranja informacija
  • Praktični saveti za efektan medijski nastup
  • Zakonska prava i obaveze učesnika u komunikaciji
  • Komunikacija u kriznim situacijama
  • Kreativna radionica

Način rada: Predavanja, prezentacije, primeri iz prakse, kreativna radionica


Kome je kurs namenjen?

Ovaj kurs je namenjen predstavnicima opštinskih PR i informativnih službi, rukovodiocima, odbornicima i zaposlenima u lokalnim samoupravama, kao i svim ostalim zainteresovanima koji žele da steknu ili unaprede znanja o građenju i održavanju proaktivnih odnosa s medijima.

2017-03-03T12:31:55+01:00