Strateško delovanje, lična organizovanost, donošenje odluka, usmerenost ka pružanju usluge/realizaciji proizvoda

--Strateško delovanje, lična organizovanost, donošenje odluka, usmerenost ka pružanju usluge/realizaciji proizvoda

Opšti podaci o kursu:

Osnovni cilj treninga je dalje unapredjenje kapaciteta osobe da razume organizaciju i njene ciljeve i da njima prilagodi poslove i postupke zaposlenih, da sistematično prikuplja i klasifikuje potrebne informacije, blagovremeno određuje prioritet i efikasno upravlja vremenom poštujući rokove za završetak radnih zadataka i da uoči i razume potrebe klijenata i ostalih interesnih strana i doprinese da one budu zadovoljne dobijenom uslugom/realizovanim proizvodom.


Teme:

  • Analiza mogućnosti i problema u poslovanju – ključne vrednosti kompanije
  • Fokusiranje na razvoj kompanije, ciljeve i organizaciju rada tako da su svi zaposleni „na istoj strani“
  • Razvoj procesa i sistema
  • Nalaženje rešenja a ne izgovora,
  • Slušanje drugih i razjašnjavanje situacije,
  • Iskustvo i nove informacije,
  • Pokazivanje incijativnosti (znanje, povezivanje, potreba).

Način rada: Obuka je bazirana na aktivnom i iskustvenom učestvovanju polaznika u različitim oblicima interaktivnog rada: predavanja, grupne diskusije, upitnici/testovi, praktične vežbe.


 Kome je kurs namenjen?

Svim funkcionerima i zaposlenima lokalne samouprave, koji žele da unaprede svoje poslovne veštine i povećaju produktivnost na radu, a posebno menadžerima i saradnicima u HR sektoru.

2017-03-03T12:31:54+01:00