Test development

Opšti podaci o kursu:

Pohadjanjem ovog seminara dobijate uvodna znanja u teoriju testiranja, metodologiju i principe testiranja tokom životnog ciklusa softverskog razvoja, uz korišćenje praktičnih tehnika, kao i alata. Dodatno, polaznici ce dobiti širu sliku uloge testera o svakodnevnim aktivnostima kao važnog člana softverskog tima. Pokriva sva potrebna objašnjenja za priremu za polaganje testa za ISTQB Sertifikovani Tester.


Teme kursa:

 • Osnove testiranja- definicija i osnovni principi
 • Testiranje tokom razvoja softvera – osnovne metodologije razvoja softvera (waterfall vs. agile method)
 • Metodologije u testiranju:
  • tehnike testiranja (manuelno i automatsko, black box i white box),
  • nivoi testiranja (unit testovi i  testovi integracije), kao i
  • tipovi testiranja  (functional, stress, regression, smoke, performance, load, security, usability, accessibility…)
 • Kreiranje testova – organizacija, planiranje i strategije.  Kreiranje test plana.
 • Rad sa defektima (tzv. bugovi) – pronalaženje, prijavljivanje, praćenje. Upoznavanje sa bug tracking alatom, poput besplatnog rešenja “Bugzilla”.
 • Upoznavanje sa konceptom HTML i CSS jezika
 • Kreiranje Selenium end to end testova (u programskom jeziku C#, Java), koristeći Selenium web driver
 • Dodavanje Page Object šablona u testove
 • Kreiranje tzv. “Business Readable” testova koristeći SpecFLow
 • Unit testiranje – pojam, prikaz primera, izrada istih
 • Kreiranje unit testova koristeći JUnit i Eclipse development okruženje
 • Integracija JUnit-a i Ant build sistema. Generisanje reporta.

Kome je kurs namenjen?

Svima koji žele da steknu znanja potrebna za developera za testiranje savremenih aplikacija. Polaznici treba da imaju osnovna predznanja iz programiranja u programskim jezicima (Java, C++, C# i slično).

Za polaznike kursa obezbeđen je računar, kao i softver potreban za realizaciju nastave, uz nastavne materijale, kao I odgovarajuće vežbe.

2017-06-09T07:20:00+01:00