Unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja i jačanje investicionog potencijala kroz brendiranje gradova i opština

--Unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja i jačanje investicionog potencijala kroz brendiranje gradova i opština

Opšti podaci o kursu:

Unapređenje investicione klime i stvaranje okruženja koje podstiče otvaranje novih radnih mesta, ključni su preduslovi održivosti lokalnog ekonomskog razvoja. Adekvatna primena efikasnih modela brendiranja dugoročno doprinosi jačanju investicionog potencijala zajednice, razvoju turizma i realizaciji razvojnih i infrastrukturnih projekata.

Definisanjem jedinstvenih karakteristika, ekonomskih, geografskih, kulturnih ili istorijskih, gradovi i opštine se pozicioniraju kao atraktivne investicione i turističke destinacije sa jasno diferenciranim konkurentskim prednostima. Rezultat uspešne strategije pozicioniranja jeste snažan brend sa izgrađenim kredibilitetom na regionalnom i međunarodnom nivou, što otvara brojne nove mogućnosti za razvoj zajednice.


Šta ćete naučiti?

Teme kursa:

  • Šta je brend i kako se kreira?
  • Pozicioniranje i diferencijacija brenda
  • Brend strategija i strateško upravljanje brendom
  • Strategija uspešne komunikacije sa ciljnim grupama
  • Kako se gradovi i opštine brendiraju?
  • Kako unaprediti imidž i reputaciju grada? Šta je brend identitet?
  • Modeli brendiranja gradova
  • Kreativna radionica: Izrada brend strategije

Način rada: Prezentacija, analiza primera iz prakse, kreativna radionica


Kome je kurs namenjen?

Ovaj kurs je namenjen predstavnicima opštinskih PR i informativnih službi, rukovodiocima, odbornicima i zaposlenima u lokalnim samoupravama, kao i svim ostalim zainteresovanima koji žele da steknu znanja o mogućnostima unapređenja lokalnog ekonomskog razvoja kroz brendiranje gradova i opština.

2017-03-03T12:31:55+01:00