Upravljanje rizicima na projektu

--Upravljanje rizicima na projektu

Opšti podaci o kursu:

Upravljanje rizicima na projektu (Risk Management) je jedna od najznačajnijih oblasti upravljanja projektima. Koliko smo vešti u ovoj oblasti, toliko ćemo imati uspešno realizovanih projekata iza sebe. Ovaj jednodnevni trening se upravo bavi ovim temama.


Teme kursa:

 • Uvod u rizike i njihova definicija
 • Što sve ulazi u upravljanje rizicima
 • Planiranje upravljanja rizicima
 • Identifikacija rizika
 • Kvalitativna analiza rizika
 • Kvantitativna analiza rizika
 • Plan reakcija na rizike
 • Praćenje i kontrola rizika

Kome je kurs namenjen?

 • Funkcionalnim menažerima
 • Projektnim menadžerima
 • Risk menadžerima.

Polaznici bi trebalo da imaju iskustva u vođenju projekata ili bar da su bili članovi projektnih timova.

2017-06-09T07:20:04+01:00