Upravljanje vremenom

Opšti podaci o kursu:

Neki poslovni ljudi misle da im vreme curi i da nikada ne mogu da imaju dovoljno vremena za sve što treba da urade, dok drugi sa lakoćom obavljaju više zadataka istovremeno. Razlika između ove dve grupe ljudi leži u sposobnosti kvalitetnog upravljanja vremenom. Dobar time managament omogućava da efikasno i efektivno iskoristite vreme sa kojim raspolažete, a da istovremeno ostanete pribrani i zaštićeni od negativnog uticaja stresa. On podrazumeva sposobnost postavljanja prioriteta, delegiranja odgovornosti i usmerenost ka realizaciji cilja, bez mehanizma odlaganja. Polaznici ovog treninga će naučiti da bolje upravljaju svojim vremenom na poslu, a time i da uspešnije prave balans između privatnog i poslovnog života.


Teme kursa:

  • Planiranje aktivnosti u skladu sa ciljevima koje želimo da postignemo
  • Postavljanje prioriteta
  • Planiranje vremena
  • Decentralizacija poslovanja i delegiranje odgovornosti
  • Najveći kradljivac vremena – prokrastinacija
  • Izgovori i mehanizmi odlaganja
  • Tehnike prevladavanja prokrastinacije
  • Pohvala sporosti

Način rada: Trening se realizuje u grupi, po principu interaktivnog rada i iskustvenog učenja (grupne diskusije, upitnici, rad u parovima i malim grupama, analiza slučaja i kratka predavanja), ali je moguće da se organizuje i kao individualno savetovanje.


Kome je kurs namenjen?

Seminar je svim zaposlenima u lokalnoj samoupravi, koji žele da unaprede svoje veštine efikasnog i efektivnog upravljanja vremenom.

2017-03-03T12:31:55+01:00