Veštine uspešnog rešavanja problema

--Veštine uspešnog rešavanja problema

Opšti podaci o kursu:

Uspešno rešavanje problema zahteva promenu načina razmišljanja i pristupa koji je i doveo do teškoća – zato je svaki problem prepreka, ali i šansa za rast i razvoj. Osnovni cilj treninga je ovladavanje veštinom rešavanja problema i uklanjanje prepreka koje stoje na putu ciljeva koje želimo da ostvarimo. Kroz identifikovanje, analizu i rešavanje konkretnih problemskih situacija iz profesionalnog ili ličnog okruženja, učesnici će unaprediti svoje veštine konstruktivnog prevazilaženja svakodnevnih teškoća. Naučiće da na vreme prepoznaju problem, procene ga u kontekstu svojih profesionalnih vrednosti i ciljeva i izaberu najefikasniji i najkorisniji način za njegovo prevazilaženje.


Teme kursa:

  • Problem – teškoća ili šansa
  • Identifikovanje i formulisanje problema u kontekstu ciljeva
  • Koraci u rešavanju problema
  • Tehnike donošenja odluke
  • Umeće delegiranja rešavanja problema
  • Rad na rešavanju problema
  • Analiza rezultata.

Način rada: Obuka je bazirana na aktivnom i iskustvenom učešču polaznika u različitim oblicima interaktivnog grupnog rada. U zavisnosti od potreba klijenata, moguće je da se organizuje i kao individualno savetovanje.


Kome je kurs namenjen?

Svim zaposlenima u lokalnoj samoupravi, koji žele da unaprede način na koji izlaze sa svakodnevnim problemima, kako u poslovnom, tako i u privatnom životu i na taj način lakše ostvare svoje ciljeve. Korist od ovog treninga će posebno imati menadžeri kojima je efikasno upravljanje problemima u opisu svakodnevnog posla.

2017-03-03T12:31:54+01:00